Касал бўлиб қолганлар учун қўлланма

Бирон жойингиз оғрияптими? Сиз аёлмисиз? Эрга тегишингиз керак! Эрга текканмисиз? Болаларингиз борми? Йўқми? Унда бола туғиш керак! Барча касалликлардан фориғ бўласиз (киноя)
Касал бўлиб қолганлар учун қўлланма